Auto Serwis Ławniczak

63 244 26 85, 665 607 607

lawniczak@bosch-service.pl

Godziny otwarcia: pt: 8:00-16:00, sb: 8:00-13:00

Rodo

Obowiązek informacyjny

Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto-Serwis Ireneusz Ławniczak z siedzibą w Żychlinie przy ul. Jodłowej 31, 62-571 Stare Miasto, e-mail: rodo@serwislawniczak.pl

Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Auto-Serwis Ławniczak moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać od Ciebie niezbędne informacje do zawarcia umowy. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL oraz dane adresowe. Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne. Ze względów bezpieczeństwa, na terenie przedsiębiorstwa zamontowany jest monitoring wizyjny, w związku z powyższym dane które możemy przetwarzać – jest również Twój wizerunek.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Czy moje dane mogą zostać innemu podmiotowi udostępnione?

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

Jak długo przetwarzane są moje dane?

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby zawrzeć z Tobą umowę. Nie dotyczy to danych przekazanych w celu przesyłania informacji handlowych.

Czy moje dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany?

Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.

Jakie są moje prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Auto-Serwis Ireneusz Ławniczak sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – skontaktuj się z nami telefonicznie, poprzez e-mail czy odwiedź nas w siedzibie.

* RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Autoserwis Ławniczak